Mã giảm giá shopee ngày 13 06 2020

Magiamgiahot.com – Tổng hợp Mã giảm giá shopee ngày 13 06 2020,voucher giảm giá theo khung giờ ,
Mã giảm giá các ngành hàng giúp các bạn tiết kiện khi mua sắm.

1

Mã Freeship giảm tối đa 20k

Deal

0H: Giảm 66k

Giảm tối đa: 66.000 đ
ĐH tối thiểu: 300.000 đ
Hiệu lực lúc: 0H ngày 13/06. Lấy mã trên banner
Ngày hết hạn: 13/06/2020
Ngành hàng: Toàn sàn Shopee
0

12H: Giảm 10% Toàn Sàn

Coupon

Hoàn xu 10%

Giảm tối đa: 30.000 xu
ĐH tối thiểu: 0 đ
Ngày hết hạn: 13/06/2020
Ngành hàng: Nhiều Sản Phẩm

Lấy Mã
1

Mã Freeship giảm tối đa 20k

Deal

Freeship đơn từ 99K

Giảm tối đa: 30.000 đ
ĐH tối thiểu: 99.000 đ
Ngày hết hạn: 30/06/2020
Ngành hàng: Toàn sàn SHOPEE khi chọn đơn vị vận chuyển J&T
0

12H: Giảm 10% Toàn Sàn

Coupon

0H: Giảm 66k

Giảm tối đa: 66.000 đ
ĐH tối thiểu: 200.000 đ
Hiệu lực lúc: 0H ngày 13/06
Ngày hết hạn: 13/06/2020
Ngành hàng: Điện Tử

Lấy Mã
0

12H: Giảm 10% Toàn Sàn

Coupon

0H: Hoàn xu 20%

Giảm tối đa: 50.000 xu
ĐH tối thiểu: 200.000 đ
Hiệu lực lúc: 0H ngày 13/06
Ngành hàng: 9 ngành Thời Trang
Gồm: Thời trang nữ, Phụ kiện nữ, Túi ví nữ, Giày dép nữ, Thời trang nam, Thể thao du lịch, đồng hồ nam, Giày dép nam, hời trang trẻ em

Lấy Mã
0

12H: Giảm 10% Toàn Sàn

Coupon

0H: Giảm 100k

Giảm tối đa: 100.000 đ
ĐH tối thiểu: 0 đ
Hiệu lực lúc: 0H ngày 13/06
Ngày hết hạn: 13/06/2020
Ngành hàng: 9 ngành Thời Trang
Gồm: Thời trang nữ, Phụ kiện nữ, Túi ví nữ, Giày dép nữ, Thời trang nam, Thể thao du lịch, đồng hồ nam, Giày dép nam, hời trang trẻ em

Lấy Mã
0

12H: Giảm 10% Toàn Sàn

Coupon

0H: Giảm 15%

Giảm tối đa: 50.000 đ
ĐH tối thiểu: 99.000 đ
Hiệu lực lúc: 0H
Ngày 13/06
Ngày hết hạn: 13/06/2020
Ngành hàng: Đồng Hồ

Lấy Mã
0

12H: Giảm 10% Toàn Sàn

Coupon

0H: Hoàn xu 100K

Giảm tối đa: 100.000 xu
ĐH tối thiểu: 500.000 đ
Hiệu lực lúc: 0H
Ngày 13/06
Ngày hết hạn: 13/06/2020
Ngành hàng: Thời Trang Nữ

Lấy Mã
0

12H: Giảm 10% Toàn Sàn

Coupon

0H: Hoàn xu 100K

Giảm tối đa: 100.000 xu
ĐH tối thiểu: 500.000 đ
Hiệu lực lúc: 0H
Ngày 13/06
Ngày hết hạn: 13/06/2020
Ngành hàng: Phụ Kiện Nữ

Lấy Mã
0

12H: Giảm 10% Toàn Sàn

Coupon

21H: Giảm 100K

Giảm tối đa: 100.000 đ
ĐH tối thiểu: 0 đ
Hiệu lực lúc: 21H ngày 13/06
Ngày hết hạn: 13/06/2020
Ngành hàng: 9 ngành Thời Trang

Lấy Mã
0

12H: Giảm 10% Toàn Sàn

Coupon

Hoàn xu 3%

Giảm tối đa: 100.000 xu
ĐH tối thiểu: 0 đ
Ngày hết hạn: 18/06/2020
Ngành hàng: Thanh toán hoá đơn dịch vụ
Mã áp dụng trên app cho Thanh toán bill điện, nước, Internet, thanh toán hóa đơn tài chính và hóa đơn VNPT.

Lấy Mã
1

Mã Freeship giảm tối đa 20k

Deal

12H: Hoàn 50%

Giảm tối đa: 50.000 xu
ĐH tối thiểu: 0 đ
Hiệu lực lúc: 12H trưa ngày 13/06. Lấy mã trên banner
Ngày hết hạn: 13/06/2020
Ngành hàng: Toàn sàn Shopee
0

12H: Giảm 10% Toàn Sàn

Coupon

12H: Hoàn 50%

Giảm tối đa: 20.000 xu
ĐH tối thiểu: 0 đ
Hiệu lực lúc: 12H ngày 13/06
Ngày hết hạn: 13/06/2020
Ngành hàng: Điện Tử

Lấy Mã
0

12H: Giảm 10% Toàn Sàn

Coupon

12H: Giảm 200k

Giảm tối đa: 200.000 đ
ĐH tối thiểu: 0 đ
Hiệu lực lúc: 12H ngày 13/06
Ngày hết hạn: 13/06/2020
Ngành hàng: 9 ngành Thời Trang
Gồm: Thời trang nữ, Phụ kiện nữ, Túi ví nữ, Giày dép nữ, Thời trang nam, Thể thao du lịch, đồng hồ nam, Giày dép nam, hời trang trẻ em

Lấy Mã
0

12H: Giảm 10% Toàn Sàn

Coupon

12H: Hoàn xu 50K

Giảm tối đa: 50.000 xu
ĐH tối thiểu: 500.000 đ
Hiệu lực lúc: 12H ngày 13/06
Ngày hết hạn: 13/06/2020
Ngành hàng: Túi Ví Nữ

Lấy Mã
0

12H: Giảm 10% Toàn Sàn

Coupon

Hoàn xu 15%

Giảm tối đa: 30.000 xu
ĐH tối thiểu: 99.000 đ
Ngày hết hạn: 13/06/2020
Ngành hàng: Giày Dép Nữ

Lấy Mã
0

12H: Giảm 10% Toàn Sàn

Coupon

Hoàn xu 15%

Giảm tối đa: 30.000 xu
ĐH tối thiểu: 99.000 đ
Ngày hết hạn: 13/06/2020
Ngành hàng: Túi Ví Nữ

Lấy Mã
0

12H: Giảm 10% Toàn Sàn

Coupon

Hoàn xu 15%

Giảm tối đa: 30.000 xu
ĐH tối thiểu: 99.000 đ
Ngày hết hạn: 13/06/2020
Ngành hàng: Phụ Kiện Nữ

Lấy Mã
0

12H: Giảm 10% Toàn Sàn

Coupon

Hoàn xu 15%

Giảm tối đa: 30.000 xu
ĐH tối thiểu: 99.000 đ
Ngày hết hạn: 13/06/2020
Ngành hàng: Thời Trang Nữ

Lấy Mã
0

12H: Giảm 10% Toàn Sàn

Coupon

Hoàn 15%

Giảm tối đa: 30.000 xu
ĐH tối thiểu: 99.000 đ
Ngày hết hạn: 13/06/2020
Ngành hàng: Thời Trang Trẻ Em

Lấy Mã
0

12H: Giảm 10% Toàn Sàn

Coupon

Hoàn 15%

Giảm tối đa: 50.000 xu
ĐH tối thiểu: 99.000 đ
Ngày hết hạn: 30/06/2020
Ngành hàng: Giày Dép Nam

Lấy Mã
0

12H: Giảm 10% Toàn Sàn

Coupon

Hoàn 15%

Giảm tối đa: 50.000 đ
ĐH tối thiểu: 99.000 đ
Ngày hết hạn: 13/06/2020
Ngành hàng: Thời Trang Nam

Lấy Mã
0

12H: Giảm 10% Toàn Sàn

Coupon

Giảm 20k

Giảm tối đa: 20.000 đ
ĐH tối thiểu: 99.000 đ
Ngày hết hạn: 30/06/2020
Ngành hàng: Đồng Hồ

Lấy Mã
0

12H: Giảm 10% Toàn Sàn

Coupon

Hoàn 15%

Giảm tối đa: 50.000 xu
ĐH tối thiểu: 99.000 đ
Ngày hết hạn: 30/06/2020
Ngành hàng: Thể Thao-Du Lịch

Lấy Mã
0

12H: Giảm 10% Toàn Sàn

Coupon

Hoàn xu 15%

Giảm tối đa: 45.000 xu
ĐH tối thiểu: 99.000 đ
Ngày hết hạn: 13/06/2020
Ngành hàng: shop marc.fashion
Mã áp dụng các sản phẩm THỜI TRANG NỮ của shop marc.fashion trên ứng dụng Shopee.

Lấy Mã
0

12H: Giảm 10% Toàn Sàn

Coupon

Hoàn xu 15%

Giảm tối đa: 45.000 xu
ĐH tối thiểu: 99.000 đ
Ngày hết hạn: 13/06/2020
Ngành hàng: shop gumac_fashion

Lấy Mã
0

12H: Giảm 10% Toàn Sàn

Coupon

Hoàn xu 15%

Giảm tối đa: 45.000 xu
ĐH tối thiểu: 99.000 đ
Ngày hết hạn: 13/06/2020
Ngành hàng: shop lamer.fashion
Mã áp dụng các sản phẩm THỜI TRANG NỮ và PHỤ KIỆN THỜI TRANG của shop lamer.fashion trên ứng dụng Shopee.

Lấy Mã
0

12H: Giảm 10% Toàn Sàn

Coupon

Hoàn xu 15%

Giảm tối đa: 45.000 xu
ĐH tối thiểu: 99.000 đ
Ngày hết hạn: 13/06/2020
Ngành hàng: shop bluepeach.jewellery

Lấy Mã
0

12H: Giảm 10% Toàn Sàn

Coupon

Hoàn xu 15%

Giảm tối đa: 45.000 xu
ĐH tối thiểu: 99.000 đ
Ngày hết hạn: 13/06/2020
Ngành hàng: gian hàng PixieÁp dụng cho một số sản phẩm Giày Dép Nữ của gian hàng Pixie.


Lấy Mã
0

12H: Giảm 10% Toàn Sàn

Coupon

Giảm 70k

Giảm tối đa: 70.000 đ
ĐH tối thiểu: 1.100.000 đ
Ngày hết hạn: 30/06/2020
Ngành hàng: Từ Friso

Lấy Mã
0

12H: Giảm 10% Toàn Sàn

Coupon

Giảm 6%

Giảm tối đa: 40.000 đ
ĐH tối thiểu: 399.000 đ
Ngày hết hạn: 30/06/2020
Ngành hàng: Từ Pampers

Lấy Mã
0

12H: Giảm 10% Toàn Sàn

Coupon

Giảm 6%

Giảm tối đa: 50.000 đ
ĐH tối thiểu: 450.000 đ
Ngày hết hạn: 30/06/2020
Ngành hàng: Từ Friso
Ưu đãi từ Mum’s Club, áp dụng trên App cho một số sản phẩm nhất định thuộc ngành hàng Mẹ và bé (trừ sản phẩm thuộc danh mục sữa từ 0-24 months) .

Lấy Mã
0

12H: Giảm 10% Toàn Sàn

Coupon

Giảm 6%

Giảm tối đa: 100.000 đ
ĐH tối thiểu: 300.000 đ
Ngày hết hạn: 30/06/2020
Ngành hàng: Từ Nestle Baby

Lấy Mã
0

12H: Giảm 10% Toàn Sàn

Coupon

Hoàn 15%

Giảm tối đa: 25.000 xu
ĐH tối thiểu: 0 đ
Ngày hết hạn: 30/06/2020
Ngành hàng: Ôtô-Xe Máy

Lấy Mã
0

12H: Giảm 10% Toàn Sàn

Coupon

Hoàn 20%

Giảm tối đa: 30.000 xu
ĐH tối thiểu: 50.000 đ
Ngày hết hạn: 30/06/2020
Ngành hàng: Ôtô-Xe Máy quốc tế

Lấy Mã
0

12H: Giảm 10% Toàn Sàn

Coupon

Giảm 7%

Giảm tối đa: 1.500.000 đ
ĐH tối thiểu: 3.000.000 đ
Ngày hết hạn: 30/06/2020
Ngành hàng: Điện máy Shopee

Lấy Mã
0

12H: Giảm 10% Toàn Sàn

Coupon

Giảm 5%

Giảm tối đa: 300.000 đ
ĐH tối thiểu: 1.000.000 đ
Ngày hết hạn: 30/06/2020
Ngành hàng: Điện Gia Dụng

Lấy Mã
0

12H: Giảm 10% Toàn Sàn

Coupon

Hoàn xu 10%

Giảm tối đa: 300.000 đ
ĐH tối thiểu: 1.500.000 xu
Ngày hết hạn: 14/06/2020
Ngành hàng: Điện Tử

Lấy Mã
0

12H: Giảm 10% Toàn Sàn

Coupon

Giảm 6%

Giảm tối đa: 700.000 đ
ĐH tối thiểu: 5.000.000 đ
Ngày hết hạn: 30/06/2020
Ngành hàng: Điện Gia Dụng

Lấy Mã
0

12H: Giảm 10% Toàn Sàn

Coupon

Giảm 7%

Giảm tối đa: 1.000.000 đ
ĐH tối thiểu: 4.000.000 đ
Ngày hết hạn: 30/06/2020
Ngành hàng: Điện máy Shopee

Lấy Mã
0

12H: Giảm 10% Toàn Sàn

Coupon

Hoàn 5%

Giảm tối đa: 300.000 xu
ĐH tối thiểu: 1.500.000 đ
Ngày hết hạn: 30/06/2020
Ngành hàng: Di Động-Phụ Kiện

Lấy Mã
0

12H: Giảm 10% Toàn Sàn

Coupon

Giảm 5%

Giảm tối đa: 50.000 đ
ĐH tối thiểu: 200.000 đ
Ngày hết hạn: 29/06/2020
Ngành hàng: Điện tử shop mall

Lấy Mã
0

12H: Giảm 10% Toàn Sàn

Coupon

Giảm 7%

Giảm tối đa: 500.000 đ
ĐH tối thiểu: 0 đ
Ngày hết hạn: 30/06/2020
Ngành hàng: Điện Tử

Lấy Mã
0

12H: Giảm 10% Toàn Sàn

Coupon

Giảm 7%

Giảm tối đa: 50.000 đ
ĐH tối thiểu: 300.000 đ
Ngày hết hạn: 30/06/2020
Ngành hàng: Từ Nhất Tín Computer

Lấy Mã
0

12H: Giảm 10% Toàn Sàn

Coupon

Giảm 5%

Giảm tối đa: 100.000 đ
ĐH tối thiểu: 500.000 đ
Ngày hết hạn: 30/06/2020
Ngành hàng: Từ Logitech

Lấy Mã
0

12H: Giảm 10% Toàn Sàn

Coupon

Giảm 12%

Giảm tối đa: 700.000 đ
ĐH tối thiểu: 3.000.000 đ
Ngày hết hạn: 30/06/2020
Ngành hàng: Điện Tử Shop Mall

Lấy Mã
0

12H: Giảm 10% Toàn Sàn

Coupon

Giảm 4%

Giảm tối đa: 500.000 đ
ĐH tối thiểu: 7.000.000 đ
Ngày hết hạn: 30/06/2020
Ngành hàng: Di Động-Phụ Kiện

Lấy Mã
0

12H: Giảm 10% Toàn Sàn

Coupon

Giảm 4%

Giảm tối đa: 300.000 đ
ĐH tối thiểu: 3,000.000 đ
Ngày hết hạn: 30/06/2020
Ngành hàng: Di Động-Phụ Kiện

Lấy Mã
0

12H: Giảm 10% Toàn Sàn

Coupon

Hoàn xu 7%

Giảm tối đa: 500.000 đ
ĐH tối thiểu: 1.200.000 đ
Ngày hết hạn: 30/06/2020
Ngành hàng: Camera – Thẻ nhớ

Lấy Mã
0

12H: Giảm 10% Toàn Sàn

Coupon

Giảm 6%

Giảm tối đa: 300.000 đ
ĐH tối thiểu: 1.500.000 đ
Ngày hết hạn: 30/06/2020
Ngành hàng: Điện Tử Công Nghệ

Lấy Mã
0

12H: Giảm 10% Toàn Sàn

Coupon

Hoàn 7%

Giảm tối đa: 50.000 xu
ĐH tối thiểu: 99.000 đ
Ngày hết hạn: 30/06/2020
Ngành hàng: Điện Tử Extra

Lấy Mã
0

12H: Giảm 10% Toàn Sàn

Coupon

Hoàn xu 15%

Giảm tối đa: 30.000 xu
ĐH tối thiểu: 99.000 đ
Ngày hết hạn: 30/06/2020
Ngành hàng: Giày Dép Nam

Lấy Mã
0

12H: Giảm 10% Toàn Sàn

Coupon

Hoàn 15%

Giảm tối đa: 30.000 xu
ĐH tối thiểu: 50.000 đ
Ngày hết hạn: 30/06/2020
Ngành hàng: Giày Dép Nam

Lấy Mã
0

12H: Giảm 10% Toàn Sàn

Coupon

Hoàn 15%

Giảm tối đa: 50.000 xu
ĐH tối thiểu: 150.000 đ
Ngày hết hạn: 30/06/2020
Ngành hàng: Giày Nam

Lấy Mã
0

12H: Giảm 10% Toàn Sàn

Coupon

Hoàn 15%

Giảm tối đa: 30.000 xu
ĐH tối thiểu: 50.000 đ
Ngày hết hạn: 30/06/2020
Ngành hàng: Thời Trang Nam

Lấy Mã
0

12H: Giảm 10% Toàn Sàn

Coupon

Hoàn 15%

Giảm tối đa: 30.000 xu
ĐH tối thiểu: 99.000 đ
Ngày hết hạn: 30/06/2020
Ngành hàng: Thể Thao-Du Lịch

Lấy Mã
0

12H: Giảm 10% Toàn Sàn

Coupon

Giảm 15%

Giảm tối đa: 35.000 đ
ĐH tối thiểu: 100.000 đ
Ngày hết hạn: 30/06/2020
Ngành hàng: Thể Thao-Du Lịch

Lấy Mã
0

12H: Giảm 10% Toàn Sàn

Coupon

Giảm 10%

Giảm tối đa: 50.000 đ
ĐH tối thiểu: 250.000 đ
Ngày hết hạn: 30/06/2020
Ngành hàng: Từ DHC

Lấy Mã
0

12H: Giảm 10% Toàn Sàn

Coupon

Giảm 10%

Giảm tối đa: 50.000 đ
ĐH tối thiểu: 200.000 đ
Ngày hết hạn: 30/06/2020
Ngành hàng: Sức khỏe Sắc đẹp chọn lọc

Lấy Mã
0

12H: Giảm 10% Toàn Sàn

Coupon

Giảm 12%

Giảm tối đa: 60.000 đ
ĐH tối thiểu: 279.000 đ
Ngày hết hạn: 30/06/2020
Ngành hàng: Sức Khỏe Sắc Đẹp shop mall

Lấy Mã
0

12H: Giảm 10% Toàn Sàn

Coupon

Giảm 12%

Giảm tối đa: 100.000 đ
ĐH tối thiểu: 299.000 đ
Ngày hết hạn: 30/06/2020
Ngành hàng: Từ Durex

Lấy Mã
0

12H: Giảm 10% Toàn Sàn

Coupon

Giảm 15k

Giảm tối đa: 15.000 đ
ĐH tối thiểu: 0 đ
Ngày hết hạn: 30/06/2020
Ngành hàng: Đồ chơi

Lấy Mã
0

12H: Giảm 10% Toàn Sàn

Coupon

Giảm 10%

Giảm tối đa: 100.000 đ
ĐH tối thiểu: 300.000 đ
Ngày hết hạn: 30/06/2020
Ngành hàng: Đồ Chơi

Lấy Mã
0

12H: Giảm 10% Toàn Sàn

Coupon

Hoàn xu 20K

Giảm tối đa: 20.000 xu
ĐH tối thiểu: 99.000 đ
Ngày hết hạn: 30/06/2020
Ngành hàng: Đồ Chơi

Lấy Mã
0

12H: Giảm 10% Toàn Sàn

Coupon

Giảm 10%

Giảm tối đa: 15.000 đ
ĐH tối thiểu: 0 đ
Ngày hết hạn: 30/06/2020
Ngành hàng: Đồ chơi

Lấy Mã
0

12H: Giảm 10% Toàn Sàn

Coupon

Giảm 50%

Giảm tối đa: 30.000 đ
ĐH tối thiểu: 0 đ
Ngày hết hạn: 30/06/2020
Ngành hàng: Nạp thẻ và thanh toán dịch vụÁp dụng cho tài khoản lần đầu tiên nạp thẻ điện thoại, thanh toán dịch vụ bằng AirPay


Lấy Mã
0

12H: Giảm 10% Toàn Sàn

Coupon

Giảm 20%

Giảm tối đa: 30.000 đ
ĐH tối thiểu: 0 đ
Ngày hết hạn: 30/06/2020
Ngành hàng: Nạp Thẻ&Dịch Vụ khi thanh toán qua Airpay

Lấy Mã
0

12H: Giảm 10% Toàn Sàn

Coupon

Hoàn xu 20%

Giảm tối đa: 30.000 xu
ĐH tối thiểu: 0 đ
Ngày hết hạn: 30/06/2020
Ngành hàng: Thanh toán hóa đơn tiền nước qua AirPay

Lấy Mã
0

12H: Giảm 10% Toàn Sàn

Coupon

Hoàn xu 20%

Giảm tối đa: 30.000 xu
ĐH tối thiểu: 0 đ
Ngày hết hạn: 30/06/2020
Ngành hàng: Hóa Đơn Điện khi thanh toán qua Airpay

Lấy Mã
0

12H: Giảm 10% Toàn Sàn

Coupon

Giảm 30K

Giảm tối đa: 30.000 đ
ĐH tối thiểu: 99.000 đ
Ngày hết hạn: 30/06/2020
Ngành hàng: Deal gần bạn
Mã áp dụng trên app cho một số sản phẩm nhất định thuộc E-voucher Deal gần bạn

Lấy Mã
0

12H: Giảm 10% Toàn Sàn

Coupon

Giảm 15k

Giảm tối đa: 15.000 đ
ĐH tối thiểu: 59.000 đ
Ngày hết hạn: 30/06/2020
Ngành hàng: Deal gần bạn
Mã áp dụng trên app cho một số sản phẩm nhất định thuộc E-voucher Deal gần bạn

Lấy Mã
0

12H: Giảm 10% Toàn Sàn

Coupon

Giảm 50k

Giảm tối đa: 50.000 đ
ĐH tối thiểu: 500.000 đ
Ngày hết hạn: 15/06/2020
Ngành hàng: Thời Trang Nữ chọn lọc

Lấy Mã
0

12H: Giảm 10% Toàn Sàn

Coupon

Giảm 15%

Giảm tối đa: 30.000 đ
ĐH tối thiểu: 50.000 đ
Ngày hết hạn: 30/06/2020
Ngành hàng: Thời Trang Nữ

Lấy Mã

We will be happy to hear your thoughts

      Leave a reply