Lấy 2 mã MPVC Airpay

Giảm tối đa: 20.000 đ
ĐH tối thiểu: 0 đ
Ngày hết hạn: 20/06/2020
Ngành hàng:
Áp dụng toàn sàn Shopee khi thanh toán bằng Airpay

Lưu thêm 2 mã MPVC khi thanh toán qua Airpay gồm:
Mã 1: áp dụng cho đơn từ 0đ lúc 2h-7h, mọi khung giờ còn lại cho đơn từ 150K
Mã 2: MPVC từ 50k cho mọi khung giờ.

We will be happy to hear your thoughts

      Leave a reply